05

02

Orozkoko Batzokia
Plaza Zubiaur s/n
48410 Orozko (Bizkaia)
Tf: 946 03 92 32