04

01

Alonsotegiko Batzokia
Areitzo 5
48810 Alonsotegi (Bizkaia)
Tf: 647 46 98 62